Scroll to top

KTO SME

Dream Garden je na trhu záhradníckych služieb od roku 2000. Ako firma v oblasti záhradnej architektúry a záhradného dizajnu sa za desaťročie pôsobenia na trhu starostlivosti o záhradu uchytila a zaradila medzi prosperujúce spoločnosti tohto kúzelného odvetvia. Keďže sa vývojom spoločnosti menia aj názory ľudí, ich hodnoty a požiadavky, mení sa i záhradná tvorba a aj my sa postupne formujeme a zdokonaľujeme.

V súčasnosti spoločnosť Dream Garden zamestnáva desiatku pracovníkov a obsluhuje celé územie Slovenskej republiky vrátane zahraničia (Česká republika, Rakúsko). Sídlo spoločnosti je v Žiline na strednom Slovensku.

PREČO MY

Riešime plochy súkromnej i verejnej zelene s kompletným vyhotovením projektovej dokumentácie. Pre jej zhotovenie používame technické zariadenia, metódy a programy, ktoré sa v súčasnej dobe používajú v rovinnej i priestorovej počítačovej grafike s dôrazom na oblasť záhradnej architektúry a krajinnej tvorby. Pokiaľ využijete možnosť vizualizácie, môžeme priestorovému modelu dať reálny vzhľad priradením materiálov, ktoré budú návrhy obsahovať a tak si jednoducho môžete pozrieť návrh vo virtuálnej realite.

Dream Garden sa zaoberá:

– Záhradnou architektúrou okrasných záhrad, verejnej zelene, vyhradenej zelene, parky.
– Projektovaním a realizáciou okrasných záhrad, verejnej zelene, vyhradenej zelene, parky.
– Údržbou (sezónnou a celoročnou), úpravou okrasných záhrad, verejnej zelene, vyhradenej zelene, parky.
– Predajom a dodávkou okrasných drevín, solitérov, kameňa, zásypov a potrebných materiálov.
– Projektmi a montážou zavlažovacích, automatických systémov.
– Rekonštrukciou záhrad (trávnikov, jazierok, skaliek, výsadieb, nové architektonické prvky do záhrad).
– Dodanie záhradných objektov a doplnkov – drobná architektúra.
– Osvetlením záhrad a okolia domu.