Scroll to top

Projektovanie

Terénne úpravy

Napriek tomu, že v súčasnej organizácii budovania zelene sa terénne úpravy robia v rámci domových výstavieb, sú tieto sadovnícke úpravy veľmi nedokonalé pre ďalšiu prácu realizátora okrasných záhrad, preto aj naša firma a jej zamestnanci musia poznať základné problémy terénnych úprav.

Správne riešenie členitosti terénu tak, aby svojim charakterom vyhovoval majiteľom pozemku pri jeho využívaní a zároveň sa začlenil do celkového rázu okolitej krajiny. Rovinatý terén zvykneme upravovať preto, aby sme ho zbavili prílišnej fádnosti a svahovitý sa musí upraviť z dôvodu, aby sa vôbec okolie domu dalo efektívne využívať. Pri terénnych úpravách riešime rôzne zmeny úrovne terénu, spájame úrovne, upravujeme terén hrubou a jemnou modeláciou, pričom pracujeme so zeminou na povrchu i v spodných vrstvách.

Prípravné práce – prieskum záhrady, ktorá je vo forme staveniska, vytýčenie jednotlivých plôch a návrh riešenia terénnych úprav.

Spevnené plochy a schodiská

Musia byť predovšetkým účelové (spojenie domu so záhradou).

– Cesty, chodníky, príjazdové plochy, terasy a pod.
– Výber správnych povrchov a materiálov a začlenenie do priestoru záhrad.

Trávnatá plocha

Trávnik je plocha odpozorovaná z prírody a je jedným z kompozičných prvkov zelene, či už zelene súkromnej, alebo verejnej. Trávnik ako architektonický prvok vytvára v záhrade presvetlené plochy, ktoré zväčšujú priestor.

– Navrhnúť správny a ladný tvar a veľkosť plochy trávnika vzhľadom k jednotlivým výsadbám.
– Odporučiť vhodný typ založenia trávnika (výsevmačinovanie) + výber vhodnosti odrôd tráv.

Okrasné výsadby

Správne spôsoby usporiadania okrasných drevín a solitérov, kompozícia zelene.

– Pôdorysné usporiadanie záhonov a ich vnútorné plošné členenie.
– Výškové usporiadanie záhonov a ich gradácia.
– Návrh rastlín podľa vzhľadových a estetických znakov – veľkosť, tvar, stavba (textura), farba.
– Navrhnutie správneho výberu rastlín podľa nárokov na pôdu a svetelné podmienky.

Závlahový systém

Závlahu treba správne nadimenzovať podľa potreby a veľkosti plôch. Profesionálny závlahový systém so správnym rozložením trysiek a rovnomerným rozložením vody zabezpečí, že Vaša záhrada bude stále krásne zelená.

Bez obsluhy a úplne automatický.

Osvetlenie záhrad a okolia domov

Aby Vaša záhrada okúzlila okolie nielen cez deň, ale aj v noci, je dôležité všetky svietidlá naplánovať z hľadiska praktickosti, bezpečnosti a prispôsobiť typ osvetlenia celkovému architektonickému návrhu záhrady aj podľa farieb i materiálov. Všetko zvládneme pomocou správne zvoleného záhradného osvetlenia a jeho rozmiestnenia. Tým sa zvýrazní nočná krása Vašej záhrady.

Osvetlenia: bezpečnostnénáladovépríležitostnéodstrašujúce.

– Klasické osvetlenia.
– LED osvetlenia.
– Svietidlá vhodné do vody.

Návrh drobnej architektúry a vodné prvky dotvoria celkový vzhľad vašej záhrady

– Altánky, pergoly, lavičky, záhradné domčeky, treláže, krby, ohniská, ploty.
– Jazierka, potôčiky, kaskády, fontány, vodotrysky, napájadlá pre vtáky.
– Kúpacie jazierka.

Pokiaľ uvažujete o okrasnom jazierku prípadne kúpacom jazierku ako biotope nemala by byť plánovaná plocha menšia ako 50 m2 vodnej plochy a hĺbka menšia ako 90 cm. Približne vychádzame z priamej úmery, že čím je jazierko väčšie tým viac možností úprav sa ponúka. V opačnom prípade biotop správne nefunguje a bez účinnej filtrácie (ktorá nie je najlacnejšia), si zbytočne spôsobíte veľa problémov.

– Správny pomer medzi veľkosťou jazierka a jeho hĺbkou.
– Správna dispozícia jazierka (v blízkosti by nemali byť listnaté stromy a musí sa prirodzene zapojiť do celkovej plochy).
– Ohľad na svetové strany (aby nebolo jazierko počas celého dňa na slnku).
– Vodná plocha by mala byť ale zároveň nápadná (v blízkosti odpočinkovej plochy či domu).

Ukážky projektov

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.