Scroll to top

Realizácia

Terénne úpravy

Do terénnych úprav zahrňujeme všetky práce spojené s prípravou plochy na vybudovanie zelene.

– Vyčistenie plochy od nežiadúcich drevín.
– Odvoz stavebného odpadu z pozemku.
– Odvoz neúrodnej zeminy, navážky úrodnej zeminy.
– Modelácie terénu a rozhrnutie zeminy sa robia pomocou mechanizmov, ktoré sa dostanú aj do ťažko dostupných miest.
– Hĺbenie jám pre jazierka či navážka zeminy pre realizáciu skaliek.
– Ryhy pre závlahový systém.
– Modelácia terás a svahov a terénnych nerovností vzhľadom k domu.

Spevnené plochy

Chodníky a spevnené plochy – dlažobné materiály.

Zemné práce sú prvou fázou realizácie spevnených plôch. Cieľom je vytvoriť vyrovnanú a pevne zhutnenú plochu na zhotovenie podkladových vrstiev dláždenej plochy.

– Zemné práce.
– Podkladové vrstvy – (zohľadnenie priečneho a pozdĺžneho spádu na odvodnenie povrchu).
– Založenie obrubníkov.
– Pokládka dlažby.
– Škárovanie – zapieskovanie povrchu.
– Zhutnenie.

Chodníky a spevnené plochy – prírodné materiály.

Drevenné dlažby, kamenné chodníky, štrkové plochy, mlátové chodníky.

Obrubníky nazývané tiež záhonové alebo parkové

Spôsob stvárnenia záhonov na záhrade, oddeľujú plochu trávnika od výsadby, oddeľujú jednotlivé materiály a pod.

– Betónové výrobky (ktoré sa kôli svojej pevnosti kladú do suchého betónu).
– Plastové výrobky (nevýhodou je ich krátka životnosť).
– Drevenné výrobky (krátka životnosť – podlieha vplyvom počasia).

Výsadba okrasných drevín

Dodajú Vašej záhrade nový život. Vysádzame ich do substrátov priamo určených na tento účel, pretože jednotlivé dreviny majú špecifické nároky na druh pôdy a jej Ph.

– Príprava jednotlivých záhonov na výsadbu (obohatenie nekvalitných pôd humusom, odstránenie veľkých hrúd zeminy) – hrubá príprava záhonov, obrobenie pôdy hrabaním.
– Vytýčenie jednotlivý plôch pre záhony podľa projektu – (vytyčovací plán).
– Rozloženie okrasných drevín na záhon podľa projektu – (výsadbový plán).
– Hĺbenie jám a samostatná výsadba drevín.
– Položenie netkanej textílie – zabraňuje prerastaniu buriny.
– Zásypy – prírodné materiály mulč a kameň.

Suché a oporné múriky

Predovšetkým sa uplatňujú v členitom teréne a zabraňujú prípadnej erózii pôdy. Pomocou suchých a oporných múrikov vieme vhodnejšie členiť priestor záhrady, vznikajú tak samostatné kľudové plochy záhrady.

Oporné múriky, suché – kvetinové múriky, okrasné steny z tvaroviek, oporná konštrukcia pergoly, deliece steny.

Voda v záhrade – okrasné jazierka, kúpacie jazierka

Aj malá vodná plocha Vašu záhradu ozvláštni a oživí.

– Správna dispozícia je určená v návrhu.
– Vytýčenie navrhnutého tvaru jazierka (pomocou záhradnej hadice, špagátom, vápnom, pieskom).
– Výkop jednotlivých hĺbkových zón jazierka.
– Odstránenie koreňov, kameňov z jednotlivých stien jazierka.
– Vysypanie stien pieskom a uhladenie.
– Položenie geotextílie.
– Položenie PVC fólie.
– Vybudovanie prepadu vody.
– Príprava kamenných platní na potôčik, kaskády, veľké kamenné steny.
– Výsadba močiarnej zóny rastlinami (položenie rohoží na ich lepšie zakorenenie + správny substrát).
– Výsadba vodných rastlín do osadzovacích košov a ich umiestnenie v jazierku.
– Zapojenie jazierkovej technológie.
– Budovanie jazierka z kamena.
– Dotvorenie a úprava okolia.

Založenie trávnika

Realizujeme 2 typy trávnikov v správnych agrotechnických termínoch:

– Výsevom.
– Mačinovaním (položenie trávnych kobercov).

Výsevom:

Najdôležitejšia časť pri zakladaní trávnika výsevom je bezchybná a dôkladná príprava pôdy.

 • Ošetrenie plochy prípravkom (herbicídom) na ničenie trvácnych burín pred rekultiváciou.
 • Rekultivácia pôdy – vyrovnanie plochy podľa výšok, navážka zeminy.
 • Obrobenie pôdy bránením (hrubá príprava pôdy na výsev).
 • Obrobenie pôdy derónom (jemná príprava pôdy na výsev).
 • Zapracovanie štartovacieho hnojiva do pôdy.
 • Výsev pomocou sejačky (aby bolo trávne osivo po ploche vysiate rovnomerne).
 • Zasekanie osiva do pôdy.
 • Valcovanie trávnika.
 • Závlaha.
 • Následná 1 kosba + dohnojovanie.

Mačinovaním (trávne koberce):

Dôležitá príprava pôdy.

 • Rýchly, menej pracný spôsob zakladania trávnikov s okamžitým výsledkom a krásnym efektom!!!
 • Položenie predpestovaných trávnych plátov na vopred pripravený a vyrovnaný pôdny povrch.
 • Pláty sa ukladajú na prekyprenú a dokonale vyrovnanú plochu tesne k sebe preväzovaním.
 • Valcovanie trávnika.
 • Závlaha.
 • Následná 1 kosba + dohnojovanie.

LEPŠÍ A EFEKTÍVNEJŠÍ SPOSOP ZALOŽENIA TRÁVNIKA.

Ukážky realizácii

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.